HRISTOS A INVIAT !
 

Hristos a inviat din morti
Cu moartea pre moarte calcand
Si celor din mormanturi
Viata daruindu-le.
 


   1. Iar în ziua întâia a săptămânii (duminica), Maria Magdalena a venit la  mormânt dis-de-dimineață, fiind încă întuneric, și a văzut piatra ridicată de pe mormânt.
   2. Deci a alergat și a venit la Simon-Petru și la celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus, și le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt și noi nu știm  unde L-au pus.
   3. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt.
   4. Și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt.
   5. Și, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat.
   6. A sosit și Simon-Petru, urmând după el, și a intrat în mormânt și a  văzut giulgiurile puse jos,
   7. Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu  giulgiurile, ci înfășurată, la o parte, într-un loc.
   8. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, și a văzut  și a crezut.
   9. Căci încă nu știau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morți.
   10. Și s-au dus ucenicii iarăși la ai lor.
   11. Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Și pe când plângea,  s-a aplecat spre mormânt.
   12. Și a văzut doi îngeri în veșminte albe șezând, unul către cap și altul  către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus.
   13. Și aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea le-a zis: Că  au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus.
   14. Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și a văzut pe Iisus stând, dar nu  știa că este Iisus.
   15. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că  este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai  pus și eu Îl voi ridica.
   16. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreiește: Rabuni!    (adică, Învățătorule)
   17. Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl  Meu. Mergi la frații Mei și le spune: Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru  și la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru.
   18. Și a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul  și acestea i-a zis ei.
   19. Și fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă!
   20. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.
   21. Și Iisus le-a zis iarăși: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl,  vă trimit și Eu pe voi.
   22. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt;
   23. Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi  ținute.
   24. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.
   25. Deci au zis lui ceilalți ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis:  Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.
   26. Și după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru, și Toma, împreună  cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace  vouă!
   27. Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios ci credincios.
   28. A răspuns Toma și I-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu!
   29. Iisus I-a zis:Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut  și au crezut!
   30. Deci și alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu  sunt scrise în cartea aceasta.
   31. Iar acestea s-au scris, ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui  Dumnezeu, și, crezând, să aveți viață în numele Lui.

CAPITOLUL  20
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ IOAN


   
 
 

    Iata ca Pastele, - ziua veseliei, ziua deplinei bucurii a mintii si a inimii, ziua Învierii Domnului, care vine întotdeauna dupa o anume perioada de timp, însa, de fiecare data fiind fara de sfârsit în inimile celor care au aflat taina acestei zile, - a umplut cu bucurie negraita inimile noastre, dând astfel dezlegare din osteneala sfântului post, sau mai bine zis, desavârsindu-ne si mângâindu-ne sufletele. A sosit precum vedeti, chemându-i pe toti credinciosii la odihna si multumire.
    Vom multumi Domnului, cel ce ne-a trecut prin marea postului si ne-a adus, dupa dorinta noastra, la limanul Învierii Sale. Vom multumi Lui, atât cei care cu bucurie si din toata inima, cu jertfa vie si
cu lupta nevointelor au dus la bun sfârsit drumul postului, cât si cei neputinciosi în acestea, datorita putinatatii si slabiciunii sufletului lor. Pentru ca El este Cel ce da din belsug si celor râvnitori, cununi si rasplata vrednica de faptele lor, dar (este) si cel ce da grabnica îngaduinta celor slabi, ca un Milostiv si Iubitor de oameni. El ne vede mai degraba râvna sufletelor si vointa, decât ostenelile trupului prin care ne straduim spre virtute, fie nevoindu-ne mai mult în asceza de buna voie a sufletului nostru, fie facând aceasta mai putin din pricina slabiciunii trupului; El întoarce fiecaruia dupa râvna sa rasplatile si harismele Sfântului Duh, cinstind si slavind pe cel râvnitor, dar îngaduindu-l si pe cel neputincios, care se curateste mai anevoie.

    Sa pazim poruncile lui Dumnezeu dupa puterea noastra spre a ne bucura si de bunatatile de acum si de cele ce vor veni, dar mai ales sa avem parte de bucuria vederii lui Hristos, de care s ne învrednicim cu totii, cu harul Domnului nostru Iisus Hristos, caruia slav se cuvine în veci. Amin.
 
 
Lumina Sfintei Invieri

Sfintelor Mironosite
Bucurati-va acum
Ca Mantuitorul nostru
Ne-a deschis la ceruri drumul

Azi Marie Magdalena
Spune celor muritori
Taina aratata tie
La Mormant de doua ori!
 


 

Cine este "Gradinarul"
Care te-a intampinat?
Spune ce ti-a zis la groapa
Ingerul cel luminat!

Lasa mirul si vesteste
"Ucenicilor fricosi"
Spune azi la toata lumea
Si celor necredinciosi!

Striga la urechea surda
A smintitilor atei
Poate vreo scanteie Sfanta
Sa patrunda si la ei!
 


 
 

Rupe-le "perdeaua mortii"
Si "catusele de fier"
A "celor din Miazanoapte"
Care sufleteste pier!

Iar de nu voiesc s-auda
Taina Sfintei Invieri
Varsa-le "spre ingropare"
Mirul cel ramas de ieri!

Dor de Pustie, Dor de cer - Sfantul Ioan de la Neamt-Hozevitul


 

 
 ADEVARAT A INVIAT !